FAŞİZME KARŞI ZAFER GÜNÜ – NAZİLER TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILDI / Ulaş Üstündağ yazdı

“30 Nisan’da Kızılordu Faşist Almanya’nın simgesi olan Reichstag’a girerek Kızıl Bayrağı çekti. Ardından da aynı gün Adolf Hitler sığınağında intihar etti.”

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Orduları 9 Mayıs 1945 yılında Berlin’de Sovyet Kızıl Ordusu’na karşı aldıkları yenilgi sonrası teslim oldular. Nazilerin tarihin çöplüğüne atılmasını simgeleyen bu teslimiyet Avrupa’da 8 Mayıs’ta, Sovyetler Birliği’nde ise 9 Mayıs’ta Zafer Günü olarak ilan edildi.

İnsanlığı bir felakete sürükleyen 2. Dünya Savaşı’nda faşizme karşı yürütülen mücadelede 20 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. 20 milyon Sovyet vatandaşının yaklaşık 10 milyonu da faşistlerin tutsak kamplarında ağır işkenceler görerek yaşamını yitirdi.

Faşizmin Sonu Yaklaşıyor

2. Dünya Savaşı’nın dönüm noktası olarak kabul edilen Stalingrad’da yüzbinlerce Kızıl Ordu askeri ve partizan kahramanca bir direniş gösterdi.  196 gün süren direnişte Moskova’yı ele geçirebileceğini düşünen Adolf Hitler tarihi bir yenilgi aldı. Görkemli direnişin ardından 19 Kasım 1942 yılında Sovyet Kızılordusu Uranüs Operasyonuyla karşı saldırıya başladı.

2 Şubat 1943 yılında Stalingrad’da Nazi Ordularının yenilmesinin ardından Kızıl Ordu Sovyet topraklarını işgal eden Almanları hızlı bir şekilde püskürtmeye başladı. Bu savaşın kazanılmasıyla Berlin’e doğru giden süreçte başlamış oldu. Almanlar ummadıkları bu direnişten sonra diğer cephelerde de ardı ardına yenilgiler almaya başladılar.

Stalingrad Muharebesi’nin ardından hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayan Sovyet Kızıl Ordusu Almanlara ait hayati ham madde kaynaklarını da ele geçirmeye başladı. Artık Naziler eski güçlerinde değillerdi.

Ülke ekonomisi büyük bir felce uğramış ve Doğu’da yitirilen askerlerin yerine yeni askerlerde bulamamaktaydı.  Bir yandan da işgal edilen ülkelerde yer altı direniş faaliyeti gösteren partizanların etkinlikleri hızlı bir şekilde artmaktaydı. Bütün bu işaretler artık faşizm için sonunun yaklaştığını göstermekteydi.  

Hitler’in İntiharı

Kızılordu Berin Muharebesi’nden önce Doğu Prusya’yı, Çekoslovakya’yı, Macaristan’ı ve Polonya’yı özgürleştirmişti. Artık geriye tek hedef vardı oda Berlin’di.  Naziler ise başkentleri Berlin’i son güçlerine kadar savunma hazırlıkları yaptılar. Almanların Berlin Komutanı General Reimann ev ev ve sokak sokak Berlin’in savunulması emrini verdi. Ve 16 Nisan 1945 yılında Sovyetler Birliği’nin ünlü generalleri Rokossovsky, Zhukov ve Konev öncülüğünde Berlin taarruzu başladı. Berlin Muharebesi’nde Almanlar çok çetin ve inatçı bir direniş gösterdiler. Fakat Sovyet Orduları kısa sürede Berlin sokaklarındaki direnişi kırmayı başardı.

30 Nisan’da Kızılordu Faşist Almanya’nın simgesi olan Reichstag’a girerek Kızıl Bayrağı çekti. Ardından da aynı gün Adolf Hitler sığınağında intihar etti.

2 Mayıs Günü de Berlin Garnizonu Komutanı General Weidling teslim olduklarını açıkladı. 8 Mayıs 1945 yılında da Alman General Wilhelm Keitel Nazilerin kayıtsız ve şartsız bir şekilde teslim olduğu anlaşmayı imzaladı.   

Ulaş ÜSTÜNDAĞ

ulasustundag.wordpress.com

www.haber2021.com