DEVRİMCİNİN GÖREVİ NEDİR? / Deniz Gezmiş – Cihan Alptekin…

“En iyi marksist odur ki mücadelenin her safhasında devrimci, öfkesini pratiği ile birleştirendir. Her devrimcinin görevi devrim yapmaktır.”

Kütüphanelerin tozlu rafları arasında kalmış bir belgeyi daha sizlere sunuyoruz. Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, Ömer Güven, İbrahim Öztaş ve Rıfkı Ertuğrul’un ortak imzasıyla 1970 yılında yayınlanan bildiri ‘Devrimciler Ne Yapmalı?’ sorusuna cevap veriyor. İyi okumalar.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİN GETİRECEKLERİ

“1968’den beri yoğunlaşan gençlik eylemleri bu yıl nitelik bakımından büyük bir değişime uğrayarak yeni bir döneme girmiştir. Profesyonel devrimci kadrolar yetişmiş, emperyalizme karşı dövüşen dünya halkları ile organik bağlar kurulmuş ve en önemlisi militan örgütlenmeye doğru ilk adımlar atılmıştır.

İleri Dergisi, 8 Haziran 1970

Bunlar yeni dönemin olumlu gelişmeleri. Buna karşılık Amerikan emperyalizmi – işbirlikçi sermaye – feodal mütegallibe üçlüsü devrimcileri silahla susturmaya yönelmişler, hapishaneler hiçbir dönemde olmayan bir sayıda devrimci ile dolmuş ve kendilerine devrimci adını veren bir takım pasifist entelektüel eğilimler saflarımızda bozguncu çalışmalara girişmişlerdir. FİLİSTİN’DE YÜRÜTÜLEN DEVRİMCİ MÜCADELENİN ÜLKEMİZDE DE  etkisini göstermesi karşısında telaşa kapılan egemen sınıflar bir takım provokasyonlarla Filistin’de emperyalizme karşı dövüşmüş devrimci kardeşlerimize aşağılık tertipler hazırlanmıştır.

Öfkesini Pratiği ile Birleştirmek

Önümüzdeki dönem karşı devrimin silahlı saldırısını artıracağı, egemen sınıfların faşist yöntemlere başvuracağı dönemdir. Her dönemin politik çizgisi tutarlı bir askeri çizgi ile birleştirilmedikçe başarıya ulaşamaz. Bu dönemde ne yapmalıyız?

Cihan Alptekin ve Deniz Gezmiş
  1. Militan örgütlenmeye önem ve hız vermeliyiz.
  2. Karşı devrimcilerin silahlı saldırganlıklarını etkisiz bırakmak, mücadelenin her biçimine hazırlıklı olmalıyız.
  3. Emperyalizmle dövüşen dünya halklarıyla bağlarımızı daha da sıklaştırmalıyız, bu bağ en güçlü en sağlam biçimde ülkemizde emperyalizme karşı mücadeleyle kurulacaktır.
  4. Saflarımızda bozguncu, pasifist ve küçük burjuva entelektüel eğilimleri açığa çıkarıp etkisiz hale getirmeliyiz.
  5. İşçi köylü yığınlarının kendiliğinden gelme hareketlerinin örgütleyicisi olmak ve proleter devrimci politik düzeye ulaştırmak.

Marksist her dönemde devrimcidir. En iyi marksist odur ki mücadelenin her safhasında devrimci, öfkesini pratiği ile birleştirendir. Her devrimcinin görevi devrim yapmaktır.

Deniz GEZMİŞ,

Cihan ALPTEKİN,

Ömer GÜVEN,

İbrahim ÖZTAŞ,

Rıfkı ERTUĞRUL


İleri Dergisi / 8 Haziran 1970