27 MAYIS’I UNUTMAMALIYIZ / Avukat Nizar Özkaya yazdı

27 Mayıs’ın ülkemize ve halkımıza kazandırdığı özgürlükleri, hakları inkâr etmemeliyiz. Özellikle 1961 Anayasası’nın kazandırdığı düşünce özgürlüğü başta olmak üzere kendini ifade etme özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, çağdaş ve gerçek Hukuk Devleti’nin yerleşmesi…

İşçilerin grev yapma, sendika kurma, alınteri olan emeklerini elde etmek için direnme hakkı…

Anayasa Mahkemesi’nde hukuka aykırı yasaların iptali için başvurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakkı…

Dünyaca tanınmış büyük şair Nazım Hikmet’in şiirlerini doya doya okuma ve yayma hakkı…

Özetle; buna benzer insanca yaşamak, basın, yayın özürlüğü gibi en büyük hakları 27 Mayıs kazandırmıştır. İşte 27 Mayıs günü bu şekilde anılmalıdır.

Ancak bu haklar her geçen gün; gelen iktidarlar tarafından kuşa benzetilmiş, Anayasamız tanınmaz hale gelmiştir. Yasama organı eller yukarı, eller aşağı şeklinde mekanik meclis haline dönüşmüştür.

27 Mayıs’ın tanıdığı hakları halkımız unutmamalıdır.

Avukat Nizar ÖZKAYA